Juny 25, 2019

ajuntamentdaltvila

Convocatòria de dos beques per la realització de pràctiques de laboratori en matéria d'arqueologia com ajuda complementaria a la formació universitària.

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de trenta dies naturals comptadors a partir del següent al de la publicació d’aquesta convocatòria al BOIB.
Data de publicació al BOIB: 25 de maig de 2019.


Enllaç a:
· Informació i tràmit a la seu electrònica