Setembre 20, 2020

FAQs

Serveis socials

Continuarà el Servei d’Ajuda a Domicili i de Menjar a Domicili? 

Sí, aquests serveis han estat declarats essencials i es continuaran prestant.

Sí, aquests serveis han estat declarats essencials i es continuaran prestant.

Estan oberts els centres de Serveis Socials? 

Els centres de Serveis Socials romandran tancats, però es prestarà atenció telefònica o telemàtica. Pots consultar els telèfons a www.eivissa.es/covid. 

Els centres de Serveis Socials romandran tancats, però es prestarà atenció telefònica o telemàtica. Pots consultar els telèfons a www.eivissa.es/covid

Existeix algun tipus d'ajuda específica per a famílies monoparentals? Si és així, a on m'he de dirigir per tramitar-la?

Hisenda i la Seguretat social disposen d'ajudes específiques per famílies monoparentals per fill menor a càrrec. La informació entorn aquestes…

Hisenda i la Seguretat social disposen d'ajudes específiques per famílies monoparentals per fill menor a càrrec. La informació entorn aquestes ajudes es troba descrita a les pàgines webs oficials de cadascuna de les administracions públiques.

Existeixen ajudes per fer front al pagament del lloguer? Qui té accés a elles i on puc obtenir més informació o iniciar el tràmit?

A la Comunitat Autonoma de les Illes Balears, l'Institut Balear de l'habitatge (IBAVI) és el responsable de gestionar l'habitatge públic…

A la Comunitat Autonoma de les Illes Balears, l'Institut Balear de l'habitatge (IBAVI) és el responsable de gestionar l'habitatge públic i les ajudes relacionades amb l'habitatges, inclòs el lloguer. La Conselleria de Serveis Socials i Esports també compta amb una ajuda de lloguer per a persones beneficiàries d'una pensió no contributiva. D'altra banda, per la situació especial per Covid-19, el Govern de l'Estat ha establert una sèrie d'ajudes regulades al Reial Decret 11/2020 de 31 de març, pel que s'adopten mesures urgents complementàries a l'àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19, entre les que hi ha específicament ajudes en concepte de lloguer. Cadascuna de les ajudes té regulades les pròpies condicions d'accés. Pot informar-se directament a l'IBAVI, Conselleria de Serveis Socials i Esports del Govern de les Illes Balears o bé al BOE núm. 91 de 1 d'abril de 2020.