Juliol 07, 2020

ajuntamentdaltvila

Ajudes per al lloguer d'habitatges

CONDICIONS DE LES AJUDES.

• Persona o nucli familiar afectat econòmicament per la entrada en vigor del decret d’alarma RD 465/2020 de 17 de març que modifica el RD 463/2020 de 14 de març.

• La persona sol·licitant ha de ser major d’edat i ha de constar empadronada al domicili del municipi d’Eivissa d’on sol·licita l’ajuda. El temps d’empadronament al municipi d’Eivissa ha de ser de 18 mesos en el moment de la sol·licitud.

Llegeix més...

Subvencions obertes
Nombre d`articles:
13
Ajudes COVID
Nombre d`articles:
1