Juliol 14, 2020

ajuntamentdaltvila

Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de 3 agents d’ocupació i desenvolupament local

Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de 3 agents d’ocupació i desenvolupament local (AODLs) per cobrir amb caràcter laboral temporal necessitats urgents de contractació al'Ajuntament d'Eivissa.

Termini: 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i s'han d'adreçar a l'Alcaldia-Presidència de la Corporació.

Llegeix més...

Nous processos selectius
Nombre d`articles:
8
Processos selectius en curs
Nombre d`articles:
24
Processos selectius tancats
Nombre d`articles:
10