Març 09, 2021

ajuntamentdaltvila

Acta obertura sobres del primer exercici del procés selectiu per a la provisió de 5 places d'Educador/a Infantil

Acta obertura sobres del primer exercici del procés selectiu per a la provisió de 5 places d'Educador/a Infantil

Els/les interessats/des disposen de tres dies per formular les reclamacions que estimin pertinents amb relació a la valoració efectuada que seran resoltes motivadament per la comissió en el termini de set dies. Data de publicació: 5 de març de 2021.

Enllaç a:
· Acta obertura sobres i lista provisional puntuacions en pdf

Llegeix més...

Nous processos selectius
Nombre d`articles:
10
Processos selectius en curs
Nombre d`articles:
36
Processos selectius tancats
Nombre d`articles:
11