Octubre 04, 2023

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

El ple ha aprovat la creació d’una plaça de de psicòleg adscrit al departament de Benestar Social.  

El Ple de l'Ajuntament d'Eivissa ha aprovat, amb els vots a favor de l'equip de govern i del grup municipal de Ciutadans i l'abstenció del grup municipal del Partit Popular, el projecte de rehabilitació, reforma i ampliació del Mercat Vell. Sa Peixateria i l'espai urbà de l'entorn.
L'obra, amb una inversió plurianual amb una despesa prevista de 3.797.717,16 euros, contempla 3.000.000 aportats des dels acords de capitalitat per part del Govern balear i el Consell Insular i la resta amb càrrec als comptes municipals.

El regidor de Cultura I Patrimoni, Pep Tur, ha afirmat que, 'aquest tràmit d'aprovació es preceptiu per tractar-se d'un projecte cabdal per la recuperació del barri de sa Penya i la dinamització de la Marina i forma part del conjunt de mesures que s'han anat implementant al llarg dels darrers anys en aquestes àrees i que continuaran en els pròxims temps'. D'altra banda, el regidor ha afegit que 'aquest equip de govern treballa en aquest projecte per a dotar al barri de serveis, ja que els barris de sa Penya i la Marina el que necessiten és una bona infraestructura que cohesioni el barri i el faci encara més atractiu'.

La durada de les obres està prevista que sigui de 18 mesos en el cas de sa Peixateria, i de 6 mesos en el cas del Mercat Vell, perquè en aquest edifici les feines són més senzilles per les característiques d'aquesta infraestructura. En aquesta intervenció s'ha de tenir en consideració que es tracta de dos edificis de la dècada del 1870.

Al Mercat Vell es redissenya l'espai interior, modificant l'actual distribució dels llocs de venda recuperant la tipologia original. Actualment, el Mercat Vell compta amb dos passadissos centrals en forma de creu. En el nou projecte, un dels passadissos, el més llarg, s'elimina i els 16 llocs quedaran col·locats en dos blocs de 8 al centre del Mercat amb un sol passadís que els divideix pel seu costat més curt. Això farà que totes les parades quedin mirant cap a l'exterior del Mercat de manera que tant els paradistes com els clients estaran sempre sota el sostre del Mercat.

Cada parada tindrà quatres metres quadrats de superfície, però està previst que es puguin comunicar entre elles per si hi ha paradistes que necessitin més d'un espai.

El projecte també contempla la rehabilitació i sanejament dels elements de la façana i la coberta així com la pavimentació de l'espai I el manteniment dels tendals.

En el cas de sa Peixateria, la distribució circular de les parades es manté en la seva tipologia original i quedaran distribuïdes en dos blocs: les quatre dedicades a restauració, cada una amb la seva cuina, i les sis de mercat.

A més de les parades, sa Peixateria comptarà amb uns banys públics, que se situaran al costat de la porta principal, a més d'espai de magatzem, càmeres frigorífiques que també donaran servei al Mercat Vell, vestuaris i banys pel personal i una oficina. Això s'aconsegueix gràcies a l'augment de superfície que es podrà fer al costat de sa Peixateria que dóna a la muralla i l'espai es guanyarà per sota del nivell del carrer d'Alfons XII.

La zona que rodeja sa Peixateria també serà objecte de la intervenció i es crearà un espai d'ús públic, un conjunt de terrasses a dos nivells connectades mitjançant rampes. Aquestes terrasses quedaran a l'espai entre sa Peixateria i les muralles i per accedir-hi des de l'edifici s'obrirà una porta en aquest lateral. Amb aquesta intervenció es recupera I dignifica un espai que havia quedat amagat de la ciutat I millorarà la transició entre la ciutat i sa Penya i en un futur s'hi afegirà la reurbanització de la costa Pintor Toni Cardona.

El ple també ha aprovat, per unanimitat, la concessió de la Medalla d'Or de la ciutat a la directora de teatre, Merche Chapí I a la Plataforma Sociosanitària.

D'altra banda, el ple de l'Ajuntament d'Eivissa ha aprovat la modificació parcial de la plantilla i de la Relació de Llocs de feina per a la contractació d'un psicòleg
La regidora d'Hisenda, Estefania Torres, ha afirmat que la creació d'una plaça de psicòleg per al departament de Benestar Social, és del tot necessària 'donat que l'illa d'Eivissa presenta una estructura social complex, de gran estacionalitat I els elevats preus per a cobrir les necessitats bàsiques, I aquests factors s'han agreujat amb la pandèmia. L'abordatge d'aquesta problemàtica es troba fora d'un perfil professional d'un treballador/a social i requereix un professional preparat I qualificat per a poder treballar aquests aspectes'.
També s'ha creat una nova plaça de tècnic/a mig de gestió.

 

Eivissa, 30 de juny de 2022